Zawiadomienie o wyborze oferty w Części II- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

 

Krypno Kościelne, 26.07.2022 r.

IN.271.1.8.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

w Części II- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach „Cyfrowa Gmina” oraz konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez PH HAWK M. Siwicki, A. Siwicki, ul. Brukowa 24 lok. 4, 15-889 Białystok, jako najkorzystniejszej oferty w zakresie II części zamówienia obejmującej zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w zakresie II części zamówienia Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

waga 60 %

Długość gwarancji o wadze 40 %

Łączna liczba punktów

1.

PH HAWK M. Siwicki, A. Siwicki

ul. Brukowa 24 lok 4

15-889 Białystok

60

40

100

2.

AWM Technology Aneta Starzyk

ul. Sadowa 5

32-340 Wolbrom

58,13

40

98,13

3.

Alltech S.j. Z. Pająk, A. Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

56,53

40

96,53

4.

Power Komputery Tomasz Łapa

ul. Ludwika Waryńskiego 53 a

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

56,81

40

96,81

5.

CPU ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 20

58-500 Jelenia Góra

55,68

40

95,68

6.

BIT Spółka Akcyjna

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Adres do korespondencji:

ul. Elewatorska 29

15-620 Białystok

49,13

40

89,13

7.

CEZAR Cezary Machino i Piotr Gębka Sp z o.o.

ul. Wolności 8 lok. 4

26-600 Radom

56,33

40

96,33

 

 

 

 

                                                                                                       WÓJT

                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-26