Zawiadomienie unieważnieniu postępowania w Części I- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych oraz urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina"

Krypno Kościelne, 20.07.2022 r.

IN.271.1.8.2022
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Zawiadomienie unieważnieniu postępowania
w Części I-
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych oraz urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach „Cyfrowa Gmina” oraz konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp, ponieważ wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z uwagi niezgodności treści z warunkami zamówienia. Oferowane przez Wykonawców przedmioty zamówienia nie spełniają wymogów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

                                                                                        Z up. Wójta
                                                                                       Marian Magnuszewski
                                                                                         Zastępca Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-07-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-20