Rozwój systemu ratownictwa w Gminie Krypno poprzez zwiększenie możliwości operacyjnych OSP w Długołęce

 FEdP kolor.jpg

W dniu 28 marca 2024 r. Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Rozwój systemu ratownictwa w Gminie Krypno poprzez zwiększenie możliwości operacyjnych OSP w Długołęce”.

Projekt „Rozwój systemu ratownictwa w Gminie Krypno poprzez zwiększenie możliwości operacyjnych OSP w Długołęce” współfinansowany jest ze środków Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Priorytet II. Region przyjazny środowisku, Działanie 2.7 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania środowiskowego oraz systemów ratownictwa.

Całkowity koszt operacji: 2.050.439,30 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji: 2.050.439,30 zł        
Dofinansowanie: 1.537.829,47 zł     

Przedmiotem projektu jest zwiększenie możliwości operacyjnych OSP w Długołęce poprzez realizacji zadań:

  1. zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby OSP w Długołęce: pojazd ratowniczo-gaśniczy ciężki – 1 szt., kamera termowizyjna – 1 szt., defibrylator – 1 szt., motopompa pożarnicza – 1 szt., najaśnica – 1 szt., wentylator oddymiający – 1 szt., zbiornik przenośny na wodę 5 000 l ze stelażem – 1 szt., miernik wielogazowy – 1 szt., radiotelefon przenośny – 6 szt., zestaw ratownictwa wysokościowego - 1 kpl.,
  2. remont budynku OSP w Długołęce obejmujący prace: częściowa wymiana pokrycia dachowego, roboty wewnętrzne wykończeniowe, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja elektryczna, instalacja wody deszczowej ze zbiornikiem, ściana krzewów pnących na konstrukcji drewnianej.
  3. przeprowadzenie szkoleń z zakresu ratownictwa specjalistycznego w dziedzinie ratownictwa wysokościowego oraz z zakresu działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Grupy docelowe w ramach projektu to:

  1. Gmina Krypno,
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce,
  3. mieszkańcy gminy Krypno oraz powiatu monieckiego.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie systemu ratownictwa służb innych niż PSP poprzez zwiększenie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Długołęce. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych, remont budynku OSP w Długołęce oraz przeprowadzenie szkoleń z ratownictwa specjalistycznego.

Cel główny przełoży się na osiągniecie celów szczegółowych:
- zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami,
- poprawa bezpieczeństwa i jakości stanu środowiska naturalnego,
- zwiększenie możliwości reagowania jednostki OSP w terenie trudnym,
- poprawa wyposażenia jednostki OSP,
- poprawa efektywności i sprawności jednostki OSP,
- poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa strażaków,
- podniesienie roli i znaczenia OSP w środowisku społecznym,
- tworzenie warunków i zachęty przystępowania ochotników do służby w OSP.

Rezultaty projektu:
- Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej zielonej infrastruktury – 594 osób
- Ludność odnosząca korzyści ze środków ochrony przed niekontrolowanymi pożarami – 37 732 osób

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2024-03-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2024-03-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2024-03-28