Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich

 

Polski Ład komplet.jpg

gmina_krypno 2ed.jpg

 

Gmina Krypno w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie do realizacji zadania „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” w wysokości 9.500.000,00 zł, co stanowi 95% łącznej przewidywanej wartości inwestycji.

Przewidywana wartość inwestycji – 10.000.000,00 zł

Wniosek dotyczy modernizacji drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do końca terenu zabudowy zwartej wsi Peńskie. W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.: wymiana nawierzchni, odwodnienie, oznakowanie, bezpieczne pobocza itd. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podniesienia standardu życia mieszkańców.

 
  

W dniu 16 listopada 2022 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac wyłonionym podczas postępowania przetargowego: Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. z Białegostoku.

Wartość inwestycji wynosi 9.349.902,32 zł
- z czego dofinansowanie stanowiące 95% wartości inwestycji stanowi 8.882.407,20 zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: 15.11.2023 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2022-09-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-09-20