Obwieszczenie o podjęciu decyzji

                                                                                                                        

                                                                                        Krypno, dnia 11 września 2007 r.

 

Znak:G.K.7624-1/07

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

                Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm. ),

 

 

informuję

 

                o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej  z pompowniami ścieków w miejscowościach: Bajki Zalesie, Kruszyn, Rekle, Peńskie, Długołęka i Zastocze gm. Krypno.

 

Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Remontowo – Budowlanych „URBUD” 16-400 Suwałki ul. Noniewicza 48/26 reprezentowane przez Pana Franciszka Chocianowskiego.

 

                Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno. Wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 9-15.

 

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publiczne dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy Krypno: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/krypno oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno w Krypnie Kościelnym 23B.

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Data modyfikacji: 2007-10-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-09-13