Obwieszczenie w sprawie raportu

                                                                              Krypno, dnia 15 czerwca 2007 r.

 

 

Znak:G.K.7624-1/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm. ), w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, ze zm.) zawiadamiam, że na podstawie art. 51 ust. 2, art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt 56 oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w dniu 14 czerwca 2007 r. zostało wydane postanowienie G.K.7624-1/07 o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i określające jego zakres dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z pompowniami ścieków w miejscowościach: Bajki Zalesie, Kruszyn, Rekle, Peńskie, Długołęka i Zastocze gm. Krypno.

            Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pok. 9.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: www.umwp-podlasie.pl/bip/gmina/krypno oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-06-19

Data modyfikacji: 2007-10-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-06-19