Wizja, misja, cele strategiczne

 

 

WIZJA

 

Krypno – miejsce kultu religijnego, gmina położona w sąsiedztwie parków narodowych - Biebrzańskiego i Narwiańskiego, wytwarzająca wysokiej jakości ekologiczne produkty rolne, zapewniająca mieszkańcom należyty poziom warunków życia, wspierająca aktywność społeczną i lokalną przedsiębiorczość, oferująca turystom atrakcyjne warunki wypoczynku

 

 

 

MISJA

 

Gmina Krypno –  ośrodek kultu religijnego, zagłębie ekologicznych produktów rolnych, wykorzystująca swoje walory przyrodnicze do rozwoju turystyki

 

 

 

Cele strategiczne:

 

 

I.              Funkcjonowanie sprawnego i efektywnego systemu zarządzania gminą, wspierającego jej rozwój gospodarczy i integrację lokalnej społeczności, przy aktywnym udziale mieszkańców.

 

II.           Stworzenie warunków do wzrostu opłacalności produkcji rolnej.

 

III.        Stworzenie warunków do wzrostu aktywności i przedsiębiorczości służących rozwojowi gospodarki, zwiększeniu dochodów gminy         i mieszkańców oraz zaspokajaniu ich potrzeb samorealizacji.

 

IV.          Stworzenie warunków do rozwoju agroturystyki i turystyki poprzez opracowanie i realizację wspólnej oferty we współpracy z sąsiednimi gminami i Dyrekcjami parków narodowych – Narwiańskiego i Biebrzańskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-02-23

Data modyfikacji: 2007-09-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-02-23