Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIA O NABORACH KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

 

Nabór na stanowisko do spraw księgowości w referacie jednostek 
- Protokół z I etapu naboru      

Nabór na stanowisko do spraw księgowości budżetowej   - zakończone
- Protokół z I etapu naboru     
- Protokół z II etapu naboru                 

Nabór na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie   - zakończone       
- Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim                           
 

Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska    - zakończone            
- Protokół z I etapu naboru                      
- Protokół z II etapu naboru        
 

Nabór na stanowisko do spraw ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami    - zakończony      
    - Protokół z I etapu naboru            
    - Protokół z II etapu naboru              

Nabór na stanowisko do spraw obsługi kancelarii i obrony cywilnej    - zakończony             
   - Protokół z I etapu naboru                       
   - Protokół z II etapu naboru                       

Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie  - zakończony       
  - Protokół z I etapu naboru                  
  - Protokół z II etapu naboru               
 

Nabór na stanowisko referenta do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  - zakończony           

Nabór na stanowisko pracy do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego    - zakończony

Nabór na stanowisko pracy do spraw księgowości podatków i oplat lokalnych - zakończony      

  Nabór na stanowisko młodszego referenta do spraw ochrony środowiska - zakończony

 Nabór na stanowisko inspektora do spraw wymiaru podatków i oplat lokalnych - zakończony  

 Nabór na stanowisko Główny Księgowy z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypnie - zakończony

 Nabór na stanowisko Główny Księgowy 1/4 etatu w Szkole Podstawowej w Długołęce. - zakończony

Nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze - Komendat Gminny Ochrony Przeciwpożarowej 1/2 etatu-zakończony

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Krypno  - zakończony   

Nabór na stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i kasy Urzędu - zakończony

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji ludności i oświaty - zakończony

Nabór na stanowisko pracy - młodszy referent do spraw kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - zakończony

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - zakończony

Nabór na stanowisko inspektora do spraw kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki - zakończony

Nabór na stanowisko do spraw księgowości podatków i opłat lokalnych, ustawowych ulg i umorzeń podatków i opłat lokalnych- zakończony

Nabór na stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - zakończony

Nabór na stanowisko do spraw ewidencji ludności i promocji gminy - zakończony

Nabór na stanowisko Księgowy Budżetowy - zakończony

Nabór na stanowisko radcy prawnego - zakończony

Nabór na stanowisko inspektora do spraw gospodarki komunalnej - zakończony

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-07-16

Data modyfikacji: 2024-06-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-07-16