Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr II-00310-31/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016r.- w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2017 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Krypno 

Uchwała Nr II-00311-31/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 29 listopada 2016r. - w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2017-2021.

Uchwała Nr II-00312-8/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2017r. - w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Krypno.  

UCHWAŁA Nr RIO.II-00321-89/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 27.04.2017 r. - w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krypno sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok        

Uchwała Nr II-00310-59/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2018 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Krypno            

Uchwała Nr II-00311-59/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018 – 2025               

Uchwała Nr II-00312-17/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu  i prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Gminę Krypno.           

UCHWAŁA Nr II-00321-68/18  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018 r.  - w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krypno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok      

Uchwała Nr II-00310-10/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Krypno na 2019 r.     

Uchwała Nr II-00311-10/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2019 – 2025             

UCHWAŁA Nr II-00312-34/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej przez Gminę Krypno                                           

UCHWAŁA Nr II-00321-79/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2019 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krypno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok          

Uchwała Nr II-00310-81/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2020 r. oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego   

Uchwała Nr II-00311-81/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2020 – 2025                            

UCHWAŁA Nr II-00321-19/20  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24 marca 2020 r.  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Krypno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok                         

Uchwała Nr II-00313-31/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krypno kredytu długoterminowego w wysokości 2.559.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów     

Uchwała Nr RIO.II-00313-40/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 15 listopada 2023 r.  w sprawie wyrażenia opinii  o możliwości spłaty przez Gminę Krypno kredytu długoterminowego w wysokości 971.800 zł zaciągniętego w roku 2023  z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-11-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-01-18