Informacje niejawne

1.                  Oświadczenia majątkowe - część B wyłączona z jawności na podstawie art. 24 j ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203);

2.                  Rejestr skarg i wniosków - wyłączony z jawności na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Metryka strony

Udostępniający: Sekretarz Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2004-07-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-07-21

Data modyfikacji: 2007-10-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-07-21