I etap naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO
do spraw ochrony środowiska
sporządzony w dniu 15 czerwca 2020r.

 

  1.  Nabór ogłoszono w dniu 01 czerwca 2020r. – Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno zamieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Gminy Krypno  i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 

  1.  Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 12 czerwca 2020r. do godz. 15.30

 

  1. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyła Pani Katarzyna Czerepowicz, zam. Knyszyn

 

  1.  Komisja w składzie:

        Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt,

        Członek Komisji – Marian Magnuszewski – Zastępca Wójta,

        Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Sekretarz

        dokonała oceny przedstawionej aplikacji.

 

  1.  Po dokonaniu oceny złożonej aplikacji Komisja stwierdziła, że Pani Katarzyna Czerepowicz spełnia wymogi formalne określone w  ogłoszeniu o naborze i została dopuszczona do drugiego etapu naboru – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna.

 

  1. Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 17 czerwca 2020r. o godz. 10.00 w pok. nr. 3 Urzędu Gminy Krypno.

 

 

Protokół sporządziła:   Joanna Wojno

 

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji - Marek Stankiewicz

Członek Komisji – Marian Magnuszewski 

Sekretarz Komisji – Joanna Wojno

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-06-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-06-16