II etap naboru na stanowisko ochrony środowiska

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA

W URZĘDZIE GMINY KRYPNO

sporządzony w dniu 18 czerwca 2020r.

 

  1.  Nabór ogłoszono w dniu 01 czerwca 2020r. – Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 01 czerwca 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno do spraw ochrony środowiska zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.

 

  1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 12 czerwca 2020r. do godz. 15.30

 

  1. Liczba nadesłanych ofert: 1

             - w tym spełniającym wymagania formalne: 1

     Protokół Komisji o dopuszczeniu kandydata do II etapu naboru – przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – dnia 15 czerwca 2020r. został podany do wiadomości publicznej.

 

  1. Komisja w składzie:

        Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt

        Członek Komisji – Marian Magnuszewski – Z-ca Wójta

        Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Sekretarz

przeprowadziła w dniu 17 czerwca 2020r. o godz. 10.00 indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką zakwalifikowaną do II etapu naboru Panią Katarzyną Czerepowicz, zam. Knyszyn.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja stwierdziła, że Pani Katarzyna Czerepowicz odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy Krypno.

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Krypno zostało zakończone.

 

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej  http://www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła: Joanna Wojno

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz

Członek Komisji – Marian Magnuszewski

Sekretarz Komisji – Joanna Wojno

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-06-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-06-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-06-19