II etap naboru Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej

PROTOKÓŁ
 
z przeprowadzonego naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Krypno sporządzony dnia 20 lipca 2011 r.
 
 
1.     Nabór ogłoszony został 05 lipca 2011 r. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
2.     Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 18 lipca 2011 r. do godz. 15.30.
 
3.     W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w kierownicze stanowisko urzędnicze w terminie do dnia 18 lipca 2011 r. do godz. 15.30 aplikację złożył 1 kandydat.  
 
4.     Dnia 19 lipca 2011 r. podany został do wiadomości protokół Komisji o dopuszczeniu kandydata do II etapu naboru – przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 
 
5.     Komisja Rekrutacyjna w składzie:
 
-          Pan Marek Stankiewicz - Wójt Gminy,    
 
-          Pani Alina Trykozko – Sekretarz Gminy,
 
-          Pani Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy,
 
 przeprowadziła w dniu 20 lipca 2011 r. indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem zakwalifikowanym do II etapu naboru Panem Antonim Szymańskim.  
 
      Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja stwierdziła, że Pan Antoni Szymański odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze, znany jest członkom Komisji i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.
      Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Krypno 1 / 2 etatu zostało zakończone.

     Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP / www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.  

 

 
 
                                                                                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                                                                         /-/Marek Stankiewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-07-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-07-21

Data modyfikacji: 2011-07-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-07-21