PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KRYPNO

sporządzony w dniu 21 grudnia 2015r.

 

1. Nabór ogłoszono w dniu 03 grudnia 2015r. – Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno dotyczące obsługi kancelarii i  archiwum  zakładowego zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 16 grudnia 2015r.  do godz. 15.30

 

3. Liczba nadesłanych ofert: 2

             - w tym spełniającym wymagania formalne: 1

     Protokół Komisji o dopuszczeniu kandydata do II etapu naboru – przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – dnia 17 grudnia 2015r. został podany do wiadomości publicznej.

 

4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik

     Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Kierownik Referatu Organizacyjnego

przeprowadziła w dniu 21 grudnia 2015r. o godz. 10.00 indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem zakwalifikowanym do II etapu naboru Panią Anetą Kupiec, zam. Krypno Wielkie.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja stwierdziła, że Pani Aneta Kupiec odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy Krypno.

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze dotyczące obsługi kancelarii i archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Krypno zostało zakończone.

 

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej  http://www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła: Joanna Wojno

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-12-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-12-21

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2015-12-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-12-21