PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno  sporządzony dnia 11 lutego 2011 r.

 

 1.       Nabór ogłoszony został 26 stycznia  2011 r. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.       Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 8 lutego 2011 r.

3.       W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w wolne stanowisko urzędnicze  w terminie do dnia 8 lutego 2011 r. aplikację złożyło 9 kandydatów.  

4.       Dnia 9 lutego 2011 r. podany został do wiadomości protokół Komisji o  dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru – przeprowadzenia indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. 

5.       Komisja Rekrutacyjna  w składzie:

-          Marek Stankiewicz - Wójt Gminy,    

-          Joanna Kitlas – Zastępca Wójta,

-          Alina Trykozko – Sekretarz Gminy,

 przeprowadziła w dniu 11 lutego 2011 r. indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru:  Panem Radosławem Wałuszko, Panią Beatą Giełda, Panią Anetą Kupiec, Panią Katarzyną Markowską, Panią Anną Rafałko i Panią Agatą Rogalską. 

  Po przeprowadzeniu rozmów Komisja  stwierdziła, że kandydat Pani Beata Giełda  spełnia wymagania stawiane dla stanowiska – inspektor do spraw obsługi Rady Gminy i kasy Urzędu  –  posiada  wykształcenie wyższe i spełnia pozostałe wymagania wskazane w ogłoszeniu  o naborze. W związku z powyższym Komisja postanowiła o zatrudnieniu Pani Beaty Giełda  w Urzędzie Gminy na stanowisku do spraw obsługi Rady Gminy i kasy Urzędu  od dnia 1 marca 2011 r.  Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP / www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.  

 

 Protokół sporządził: Alina Trykozko

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-02-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-02-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2011-02-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-02-14