PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno  sporządzony dnia 25 stycznia 2011 r.

 

1.       Nabór ogłoszony został 10 stycznia  2011 r. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.       Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 20 stycznia 2011 r.

3.       W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w wolne stanowisko urzędnicze  w terminie do dnia 20 stycznia 2011 r. aplikację złożyło 8 kandydatów.  

4.       Dnia 21 stycznia 2011 r. podany został do wiadomości protokół Komisji o  dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru – przeprowadzenia indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych. 

5.       Komisja Rekrutacyjna  w składzie:

-          Marek Stankiewicz - Wójt Gminy,    

-          Joanna Kitlas – Zastępca Wójta,

-          Alina Trykozko – Sekretarz Gminy,

 przeprowadziła w dniu 24 stycznia 2011 r. indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru: Panią Agnieszka Powichrowską, Panem Radosławem Wałuszko, Panią Anną Anetą Molską, Panią Emilią Staroń, Panią Małgorzatą Oświecińską, Panią Marią Katarzyną Bagan i Panią Magdaleną Ciupa.

  Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja  stwierdziła, że kandydat Pani Agnieszka Powichrowska  spełnia wymagania stawiane dla stanowiska – inspektor do spraw ewidencji ludności i oświaty  – posiada  wykształcenie wyższe i spełnia pozostałe wymagania wskazane w ogłoszeniu  o naborze. W związku z powyższym Komisja postanowiła o zatrudnieniu Pani Agnieszki Powichrowskiej w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora do spraw ewidencji ludności i oświaty  od dnia  26 stycznia 2011 r.  Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP / www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.  

 

 

Protokół sporządził: Alina Trykozko

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-01-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-01-25

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2011-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-01-25