II etap naboru na Sekretarza

PROTOKÓŁ

   z przeprowadzonego naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Sekretarza Gminy w  Urzędzie Gminy Krypno  sporządzony dnia 1 marca 2011 r. 

 

1.       Nabór ogłoszony został 14 lutego  2011 r. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2.       Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 25 lutego 2011 r. do godz. 15.30.

3.       W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w kierownicze stanowisko urzędnicze  w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. 15.30 aplikację złożył  1 kandydat.  

4.       Dnia 1 marca 2011 r. podany został do wiadomości protokół Komisji o  dopuszczeniu kandydata do II etapu naboru – przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 

5.       Komisja Rekrutacyjna  w składzie:

-          Pan Marek Stankiewicz - Wójt Gminy,    

-          Pani Joanna Kitlas – Zastępca Wójta,

-          Pani Renata Chwatko – Radca prawny

 przeprowadziła w dniu 1 marca 2011 r. o godz. 12.00  indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z  kandydatem zakwalifikowanymi do II etapu naboru Panią Aliną Trykozko.  

 

      Po przeprowadzeniu rozmowy  Komisja  stwierdziła, że Pani Alina Trykozko odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w ocenie Komisji kandydat  znany jest członkom Komisji i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.

      Postępowanie w sprawie naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy Krypno 1 / 2 etatu zostało zakończone.

     Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP / www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.  

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                            Przewodniczący Komisji
                                                                                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                                                                                            
/-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2011-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2011-03-02

Data modyfikacji: 2011-03-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2011-03-02