I etap naboru na st.ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

do spraw ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

sporządzony w dniu 07 czerwca 2019r.

 

 1. Nabór ogłoszono w dniu 22 maja 2019r. – Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno zamieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

 2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 06 czerwca 2019r. do godz. 15.30.

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyli:

     Pani Katarzyna Czerepowicz, zam. Knyszyn,

     Pan Mariusz Stankiewicz, zam. Dobrzyniewo Duże.

 4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt,

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik,

     Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Sekretarz

     dokonała oceny przedstawionych aplikacji.

 5. Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji Komisja stwierdziła, że kandydaci spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zostali dopuszczeni do drugiego etapu naboru – indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 11 czerwca 2019r. o godz. 12.00 w pok. nr. 3 Urzędu Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła:   Joanna Wojno

 

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji  - /-/ Marek Stankiewicz

Członek Komisji – /-/ Ewa Kupiec

Sekretarz Komisji – /-/ Joanna Wojno

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2019-06-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-06-07