PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO W URZĘDZIE GMINY KRYPNO,
 sporządzony w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

1.Nabór ogłoszono w dniu 5 kwietnia 2013 roku -Zarządzenie Nr 243/2013   Wójta Gminy Krypno z dnia 5 kwietnia 2013 roku  w sprawie ogłoszenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krypnie –stanowisko do spraw księgowości podatków i opłat lokalnych-   zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 22 kwietnia 2013 roku do godz.15.30.

3.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyli następujący kandydaci :

- Małgorzata Popławska

- Sylwia Mielechowicz

- Joanna Grygo

- Anna Daniłowska

- Karol Roszkowski

- Agnieszka Rutkowska

- Anna Adamska

- Monika Poduch

- Aneta Kupiec

- Emilia Staroń

4.Komisja w składzie ;

   Przewodniczący Komisji-Joanna Kitlas – Zastępca Wójta

   Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy

   Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Inspektor p.o. Sekretarz Gminy

dokonała oceny przedstawionych aplikacji.

5.Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji Komisja stwierdziła , że wymogi określone w ogłoszeniu o naborze spełniają następujący kandydaci;

-Małgorzata Popławska

- Sylwia Mielechowicz

- Anna Danilowska

- Karol Roszkowski

- Agnieszka Rutkowska

- Monika Beata Poduch

zostali oni dopuszczeni do drugiego etapu naboru – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

6. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami przeprowadzone zostaną w dniu 25 kwietnia 2013 roku  o godz. 12.00

Protokół sporządziła: Joanna Wojno

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - inspektor, p.o. Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-04-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-04-23

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-04-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-04-23