PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KRYPNO,
 sporządzony w dniu 26 marca 2013 roku

 

1.Nabór ogłoszono w dniu 12 marca 2013 roku -Zarządzenie Nr 236/2013   Wójta Gminy Krypno z dnia 12 marca 2013 roku  w sprawie przeprowadzenia  naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Krypnie – młodszy referent do spraw ochrony środowiska   zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 25 marca 2013 roku do godz.15.30.

3.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyli następujący kandydaci:

- Weronika Idźkowska

- Sylwia Mielechowicz

- Katarzyna Markowska

- Aneta Marcinowicz

- Małgorzata Popławska

- Anna Daniłowska

4.Komisja w składzie:

   Przewodniczący Komisji-Joanna Kitlas – Zastępca Wójta

   Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy

    Sekretarz Komisji – Alina Trykosko – Sekretarz Gminy

dokonała oceny przedstawionych aplikacji.

5.Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji Komisja stwierdziła , że wymogi określone w ogłoszeniu o naborze spełniają następujący kandydaci:

- Popławska Małgorzata

- Marcinowicz Aneta

- Markowska Katrzyna

- Mielechowicz Sylwia

zostali oni dopuszczeni do drugiego etapu naboru – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

6. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami przeprowadzone zostaną w dniu 4 kwietnia 2013 roku  o godz  10.00

 

Protokół sporządziła: Alina Trykozko

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-26

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-26