I etap naboru na stanowisko obsługi kancelari i archiwum

 

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KRYPNO

sporządzony w dniu 17 grudnia 2015r.

 

1. Nabór ogłoszono w dniu 03 grudnia 2015r. – Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno dotyczące obsługi kancelarii i  archiwum zakładowego zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 16 grudnia 2015r. do godz. 15.30

 

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyli następujący

    kandydaci:

    - Agnieszka Rutkowska, zam. Nowosiółki,

    - Aneta Kupiec, zam. Krypno Wielkie.

 

4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik

     Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Kierownik Referatu Organizacyjnego

     dokonała oceny przedstawionych aplikacji.

 

5. Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji Komisja stwierdziła, że wymogi formalne  określone w  ogłoszeniu o naborze spełniła Pani Aneta Kupiec, zam. Krypno Wielkie i została dopuszczona do drugiego etapu naboru – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna.

 

6. Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 21 grudnia 2015r. o godz. 10.00 w pok. nr. 3 Urzędu Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła: Joanna Wojno

  

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-12-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-12-17

Data modyfikacji: 2015-12-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-12-17