I etap naboru na stanowisko referenta GOPS

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie

sporządzony w dniu 10 marca 2016r.

 

1. Nabór ogłoszono w dniu 23 lutego 2016r. – Zarządzenie Nr 2/2016  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie z dnia 23 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 9 lutego 2016 r. do godz. 15.30

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyli następujący kandydaci:

    - Karol Wasiluk, zam. Knyszyn,

    - Katarzyna Łaszcz, zam. Bobrówka,

    - Anna Aneta Pogorzelska, zam. Zastocze,

    - Agnieszka Rutkowska, zam. Nowosiółki.

4. Komisja w składzie:

    Przewodniczący Komisji – Teresa Popławska-Karpińska - Kierownik GOPS

    Sekretarz Komisji - Krystyna Świsłocka - Specjalista pracy socjalnej

    Członek Komisji – Urszula Pawluczuk – Główny księgowy

     dokonała oceny przedstawionych aplikacji.

5. Po dokonaniu oceny złożonych aplikacji Komisja stwierdziła , że wymogi określone w ogłoszeniu o naborze spełniają następujący kandydaci;

     - Anna Aneta Pogorzelska

     - Agnieszka Rutkowska

zostali oni dopuszczeni do drugiego etapu naboru – indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

 6. Indywidualne rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone w dniu 15 marca 2016r.  o godz. 10.00 w  siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie (pok. Nr 2).

 
Protokół sporządziła: Krystyna Świsłocka

 

                                                                                     

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Świsłocka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-03-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-03-10

Data modyfikacji: 2016-03-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-03-10