II etap naboru księgowość i opłaty

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY KRYPNO,
 sporządzony w dniu   25 kwietnia 2013 roku

1.Nabór ogłoszono w dniu 5 kwietnia 2013 roku –Ogłoszenie o naborze zamieszczono  na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 22 kwietnia 2013 roku .

3.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko urzędnicze w terminie do    22 kwietnia 2013 r. aplikację złożyło 10 kandydatów :

4.  Dnia 23 kwietnia 2013r.podany został do wiadomości protokół z komisji o dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru- przeprowadzeniu indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych

5.Komisja w składzie ;

   Przewodniczący Komisji-Joanna Kitlas – Zastępca Wójta

   Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy

    Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Inspektor p.o. Sekretarz Gminy

 przeprowadziła w dniu 25 kwietnia 2013 roku   indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru;

-Małgorzatą Popławską

- Sylwią Mielechowicz

- Anną Daniłowską

- Karolem Roszkowskim

- Agnieszką Rutkowską

- Moniką Beatą Poduch

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami , Komisja oceniła  kandydata  Pana Karola Roszkowskiego  jako osobę która w całości spełnia wymagania stawiane dla stanowiska  do spraw księgowości i opłat lokalnych.

W związku z powyższym Komisja postanawia o zatrudnieniu Pana Karola Roszkowskiego  w Urzędzie Gminy  na stanowisku młodszego referenta  do spraw księgowości podatków i opłat lokalnych od dnia 6 maja 2013 roku

Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.

Informacje o wynikach naboru podana  zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno

Protokół sporządziła; Joanna Wojno

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Roszkowska- referat organizacyjno-inwestycyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-04-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-04-29

Data modyfikacji: 2013-04-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-04-29