PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krypno – inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, sporządzony dnia 17 lutego 2012 r. 
 
 

1.     Nabór ogłoszony został 31 stycznia 2012 r. Ogłoszenie o naborze zamieszczono na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

2.     Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 13 lutego 2012 r. do godz. 15.30.

3.     W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko urzędnicze w terminie do dnia 13 lutego 2012 r. do godz. 15.30 aplikacje złożyło 11 kandydatów.    

4.     Dnia 13 lutego 2012 r. podany został do wiadomości protokół Komisji o dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru – przeprowadzenia indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 

5.     Komisja Rekrutacyjna w składzie:

-          Pan Marek Stankiewicz - Wójt Gminy,     

-          Pani Alina Trykozko – Sekretarz Gminy, 

-          Pani Joanna Wojno – Inspektor Urzędu Gminy

 przeprowadziła w dniu 17 lutego 2012 r. indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru: 

1)    Panią Magdaleną Wankiewicz, 

2)    Panią Agnieszką Mogielnicką, 

3)    Panią Kariną Stachurską, 

4)    Panią Anną Daniłowską, 

5)    Panią Małgorzatą Oświecińską, 

6)    Panią Anetą Kupiec, 

7)    Panem Piotrem Matyszewskim, 

8)    Panią Sylwią Carewicz, 

9) Panem Łukaszem Chowańskim,

10) Panią Agnieszką Zdanowicz.    

      Po przeprowadzeniu rozmów Komisja stwierdziła, że Pani Magdalena Wankiewicz odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.
      Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze inspektor do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Krypno zostało zakończone.

     Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP / www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.  

Protokół sporządziła: Alina Trykozko

 
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko-Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-02-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-02-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2012-02-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-02-20