II etap naboru na stanowisko gł. księgowy w ZSP w Krypnie

Protokół
z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z kandydatami spełniającymi wymagania w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy – Główny księgowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie sporządzony dnia 10 lutego 2012r.
Komisja rekrutacyjna w składzie:
- Alina Radziwonowska – Dyrektor Szkoły
- Krystyna Pietrzycka– Wicedyrektor Szkoły
- Iwona Kobeszko –Sekretarz Szkoły
przeprowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru: Panią Agnieszką Zdanowicz i Panią Barbarą Samojło.
            Po przeprowadzeniu rozmów Komisja  stwierdziła, że kandydat Pani Barbara Samojło  spełnia wymagania stawiane dla w/w stanowiska, posiada uprawnienia do wykonywania obowiązków Głównego księgowego oraz spełnia pozostałe wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracy – Głównego księgowego.
W związku z powyższym Komisja postanowiła o zatrudnieniu Pani Barbary Samojło na stanowisko Głównego księgowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie od dnia 13 lutego 2012r. Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia określone zostaną przez Dyrektora Szkoły.
 
Protokół sporządziła Iwona Kobeszko
 

Metryka strony

Udostępniający: Iwona Kobeszko - Sekretarz Szkoły

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-02-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-02-10

Data modyfikacji: 2012-02-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-02-10