II etap naboru na stanowisko referenta GOPS

 

PROTOKÓŁ

z rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w dniu 15 marca 2016 r. z kandydatkami spełniającymi wymagania w ogłoszeniu o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie

 

Komisja rekrutacyjna w składzie:

    Przewodniczący Komisji – Teresa Popławska-Karpińska - Kierownik GOPS

    Sekretarz Komisji - Krystyna Świsłocka - Specjalista pracy socjalnej

    Członek Komisji – Urszula Pawluczuk – Główny księgowy

przeprowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami zakwalifikowanymi do II etapu naboru: Panią Agnieszką Rutkowską i Panią Anną Anetą Pogorzelską.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami , Komisja oceniła  kandydatkę  Panią Annę Anetę Pogorzelską  jako osobę która w całości spełnia wymagania stawiane dla stanowiska - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

W związku z powyższym Komisja postanawia o zatrudnieniu Pani Anny Anety Pogorzelskiej  na stanowisku - referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie od dnia 1 kwietnia 2016 r.  Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze referent do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego zostało zakończone.

Informacja o wynikach naboru podana  zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno

 

Protokół sporządziła Krystyna Świsłocka

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Krystyna Świsłocka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-03-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-03-16

Data modyfikacji: 2016-03-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-03-16