PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZEW URZĘDZIE GMINY KRYPNO,

 sporządzony w dniu   04 kwietnia 2013 roku

 

 

1.Nabór ogłoszono w dniu 12 marca 2013 roku –Ogłoszenie o naborze zamieszczono  na stronie BIP-u Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określono na dzień 25 marca 2013 roku .

3.W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko urzędnicze w terminie do    25 marca 2013 r. aplikację złożyło  6 kandydatów:

4.  Dnia 26 marca 2013r.podany został do wiadomości protokół z komisji o dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru- przeprowadzeniu indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych

5.Komisja w składzie ;

   Przewodniczący Komisji-Joanna Kitlas – Zastępca Wójta

   Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik Gminy

    Sekretarz Komisji – Barbara Roszkowska – podinspektor

 przeprowadziła w dniu 4 kwietnia 2013 roku   indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru;

- Popławska Małgorzata

- Marcinowicz Aneta

- Markowska Katrzyna

- Mielechowicz Sylwia

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami  Komisja oceniła  , kandydatkę  Panią  Markowską Katarzynę  jako osobę która w całości spełnia wymagania stawiane dla stanowiska – młodszy referent do spraw ochrony środowiska.

 

W związku z powyższym Komisja postanawia o zatrudnieniu Pani Markowskiej Katarzyny  w Urzędzie Gminy  na stanowisku młodszego referenta  do spraw ochrony środowiska od dnia 8 kwietnia 2013 roku

Zakres obowiązków i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy.

Informacje o wynikach naboru podana  zostanie do wiadomości na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła; Barbara Roszkowska

 

Metryka strony

Udostępniający: Barbara Roszkowska - Referat Inwestycyjno-Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-04-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-04-04

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-04-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-04-04