Nabór na stanowisko ds. ochrony środowiska

ZARZĄDZENIE NR 182/2020
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 01 czerwca 2020r.
w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w
Urzędzie Gminy Krypno

 

 Na podstawie art. 11  ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.  Ogłasza się nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno – stanowisko do spraw ochrony środowiska

§ 2.  Postępowanie w sprawie naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie:

         Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt

         Członek Komisji – Marian Magnuszewski – Z-ca Wójta

         Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Sekretarz

§ 3.  Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2020-06-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-06-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-06-01