Protokół z I etapu naboru na stanowisko Kierownika GOPS

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYPNIE

sporządzony w dniu 09 maja 2018r.

 

1.  Nabór ogłoszono w dniu 17 kwietnia 2018r. – Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krypnie zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

2.  Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 08 maja 2018r. do godz. 15.30

3. W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko aplikację złożyła Pani Marta Milewicka-Roszkowska zam. Krypno Wielkie. 

4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt,

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik,

     Sekretarz Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz.

     dokonała oceny przedstawionej aplikacji.   

5. Po dokonaniu oceny złożonej aplikacji Komisja stwierdziła, że  Pani Marta Milewicka - Roszkowska spełniła wymogi formalne określone w  ogłoszeniu o naborze i została dopuszczona do drugiego etapu naboru – indywidualna rozmowa kwalifikacyjna.  

6. Indywidualna rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10.00 w pok. nr. 3 Urzędu Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła:   Joanna Kitlas

 

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji  -  Marek Stankiewicz

Członek Komisji – Ewa Kupiec

Sekretarz Komisji – Joanna Kitlas

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-05-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-05-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-05-10