Protokół z II etapu naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO

URZĘDNICZE DO SPRAW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

W URZĘDZIE GMINY KRYPNO

sporządzony w dniu 12 czerwca 2019r.

  

1. Nabór ogłoszono w dniu 22 maja 2019r. – Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno do spraw ochrony środowiska i gospodarki  nieruchomościami zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 06 czerwca 2019r. do godz. 15.30

3. Liczba nadesłanych ofert: 2

     - w tym spełniającym wymagania formalne: 2

     Protokół Komisji o dopuszczeniu kandydatów do II etapu naboru – przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – dnia 07 czerwca 2019r. został podany do wiadomości publicznej.

 4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik

     Sekretarz Komisji – Joanna Wojno – Sekretarz

przeprowadziła w dniu 11 czerwca 2019r. o godz. 12.00 indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru Panią Katarzyną Czerepowicz, zam. Knyszyn i Panem Mariuszem Stankiewicz, zam. Dobrzyniewo Duże.

 

Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja stwierdziła, że Pan Mariusz Stankiewicz odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy Krypno.

 

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze dotyczące ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Krypno zostało zakończone.

 

Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej  http://www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła: Joanna Wojno
 

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji – /-/ Marek Stankiewicz

Członek Komisji – /-/ Ewa Kupiec

Sekretarz Komisji – /-/ Joanna Wojno

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-06-12