Protokół z II etapu naboru na stanowisko Kierownika GOPS

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYPNIE

sporządzony w dniu 15 maja 2018r.
 

1. Nabór ogłoszono w dniu 17 kwietnia 2018r. – Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krypnie zamieszczone zostało na stronie BIP Gminy Krypno i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

2. Termin składania dokumentów aplikacyjnych określony został na dzień 08 maja 2018r. do godz. 15.30

3. Liczba nadesłanych ofert: 1

    - w tym spełniającym wymagania formalne: 1

Protokół Komisji o dopuszczeniu kandydata do II etapu naboru – przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej – dnia 10 maja 2018r. został podany do wiadomości publicznej.

 4. Komisja w składzie:

     Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz – Wójt,

     Członek Komisji – Ewa Kupiec – Skarbnik,

     Sekretarz Komisji – Joanna Kitlas – Sekretarz,

przeprowadziła w dniu 15 maja 2018r. o godz. 10.00 indywidualną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem zakwalifikowanym do II etapu naboru Panią Martą Milewicką - Roszkowską, zam. Krypno Wielkie.

 Po przeprowadzeniu rozmowy Komisja stwierdziła, że Pani Marta Milewicka - Roszkowska odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze i gwarantuje należyte wykonywanie zadań i obowiązków na tym stanowisku. Termin podpisania umowy i wysokość wynagrodzenia ustalone zostaną przez Wójta Gminy Krypno.

 Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie zostało zakończone.

 Informacja o wynikach naboru podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej  http://www.bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/ i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krypno.

 

Protokół sporządziła:  Joanna Kitlas

 

Podpisy Komisji:

Przewodniczący Komisji – Marek Stankiewicz

Członek Komisji – Ewa Kupiec

Sekretarz Komisji – Joanna Kitlas

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-05-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-05-15