Opinia o projekcie WPF 2018-2025

Uchwała Nr II-00311-59/17
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 6 grudnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2018 – 2025

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Gerasimiuk - Przewodnicząca Składu Orzekającego

Data wytworzenia: 2017-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-01-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-01-11