Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr II-00313-31/20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 12 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Krypno kredytu długoterminowego w wysokości 2.559.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów     

 

Plik w załączeniu.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Gerasimiuk - Przewodnicząca Składu Orzekającego

Data wytworzenia: 2020-06-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2020-06-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-06-23